top of page

Disclaimer

Activity Community IJhorst, hierna te noemen ACIJ, verleent u hierbij toegang tot www.acij.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

ACIJ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

ACIJ spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

ACIJ behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ACIJ.

Ook geplande evenementen kunnen gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling van ACIJ. In de meeste gevallen wordt er natuurlijk wel een mededeling geplaatst op de Website. 

De geplaatste agenda kan tussentijds worden gewijzigd zonder voorafgaande melding van ACIJ. In de meeste gevallen zal er dan wel een melding op de Website worden gezet.

Prijzen van evenementen/activiteiten kunnen veranderen naar actualiteit van aanbod en vraag. Deze kunnen veranderd worden door voorafgaande melding van ACIJ.

Auteursrechten

 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ACIJ.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ACIJ, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

bottom of page