top of page

Privacyverklaring ACIJ

Dit is de privacyverklaring van ACIJ. Hierin leggen wij onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelne en gebruiken, welke gegevens dit zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

1. Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens om zo onze diensten te kunnen uitvoeren. Het is nodig om uw gegevens te hebben wanneer u naar een van onze evenementen gaat, of wanneer u zich inschrijft voor ons tijdschrift. Het is dan belangrijk om gegevens te hebben voor bijvoorbeeld transacties. Deze gegevens worden met uw toestemming aan ons verstrekt.

2. Welke gegevens verzamelen wij

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

    - Voor- en achternaam

    - Geboortedatum

    - Adresgegevens

    - Telefoonnummer

    - E-mailadres

    - Bankgegevens

    - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door een profiel op onze website te                 maken

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers de jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via activitycommunityijhorst@gmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

    - Afhandeling betaling

    - Persoonlijke ticket

    - Verzenden nieuwsbrief

    - Telefonisch of e-mail contact

    - De mogelijkheid tot een account aanmaken

    - Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

    - Om een uitnodiging te sturen voor aankomende evenementen/activiteiten

Activity Community IJhorst verwerkt uw persoonsgegevens om een reden, deze staat in de privacywetgeving. Deze reden heet een grondslag. De mogelijke grondslagen staan in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wij verwerken uw gegevens op basis van de grondslag Toestemming van de betrokkene (artikel 6 eerste lid onder a van de AVG).  U kunt uw toestemming ten alle tijden intrekken.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Activity Community IJhorst maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard.

Activity Community IJhorst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verkregen en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Wij streven ernaar om de gegevens periodiek na het verstrijken van het doel uit onze data te verwijderen. Indien u ervan overtuigd bent dat wij een persoonsgegeven gemist hebben, kunt u altijd contact opnemen via activitycommunityijhorst@gmail.nl.

7. Het delen van persoonsgegevens met derden

Acitivity Community IJhorst verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Activity Community IJhorst en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar activitycommunityijhorst@gmail.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Activity Community IJhorst wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Beveiliging persoonsgegevens

Activity Community IJhorst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via activitycommunityijhorst@gmail.nl

De volgende maatregelen zijn genomen op onze website:

- Onze website is standaard door Wix voorzien van een SSL-certificaat. Dit kan je zien doordat de URL HTTPS in plaatst van HTTP heeft. Die extra s betekent dat de website beveiligingstechnologie gebruikt genaamd SSL. Dit kan je ook zien aan het slotje naast de URL.

- Wix heeft extra lagen van websitebeveiliging toevoegt, zoals TLS 1.2 om alle transacties op onze site privé te houden.

10. Cookies

Activity Community IJhorst gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautmatiseede beslutsvorming
Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Welke gegevens verzamelen wij
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Doel en grondslag
Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard
Het delen van persoonsgegevens met derden
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Beveiliging persoonsgegevens
Cookies
bottom of page